Tel/Fax +385(0) 23 231 619 - GSM +385(0) 98 164 20 68 - ​ jczadar@gmail.com

About

jczadar adventure tour company is based in Zadar, Croatia, and invites you to discover the natural wonders of Croatia through hiking vacations. We organize for you tailor-made active tours, short or long, whether you are a family, a group or just by yourself. Corporate groups and associations or clubs are welcome. We adapt to your needs and requests and we’ll make sure you spend an amazing time with us.

Founder and guide, Jean Claude ZUZA, is a member of the guide's section of Paklenica mountain club in Zadar, affiliated with the Croatian national mountain federation (member of the UIAA) and it will be his pleasure to safely take you out on hiking trails through the most attractive natural sites in Croatia.

A wide range of activities are made available to you such as mountain hiking, climbing, rafting, sea kayaking, caving, sailing and much more. We also provide other services such as accommodation booking and transfers to and from any part of the country.

Our agency obtained the approval of theMinistry of Culture as well as the board of the Velebit Nature Park for the organization of walking tours and hiking trips within the park.

The Zadar region is surrounded by no less than five national parks: Paklenica, Kornati archipelago , Plitvice Lakes, Krka waterfallsand Northern Velebit.In only an hour or two by car or by boat it is possible to reach the national parks from all the tourist resorts in the region.
Telascica (a bay on Dugi Otok), lake Vrana (the largest natural lake in Croatia), Zrmanja riverand the Velebit Mountains are all protected nature parks. In 1978, UNESCO proclaimed Velebit a world biosphere reserve.

Podaci o agenciju:

JCZADAR Obrt za turizam
Put Dukića 15b
23000 ZADAR

Voditelj poslova: Jean-Claude ŽUŽA, vlasnik.
.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon/telefaks 023 231 619
Kontakt sa korisnicima: Subota od 08:30 do 09:30.

Turistička agencija organizator-turoperator registrirana u Obrtni registar Ured Državne Uprave u Zadarskoj Županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove:
Klasa: UP/I-335-01/14-01/181
URBROJ: 2198-02-02-14-2

OIB: 42267561745
PDV Broj: HR42267561745
Oznaka obrtnice: 13010007041
Matični broj obrta: 91989957
ID kod agencije: HR-AB-23-13010007041

Police osiguranje:
- Polica osiguranja od odgovornosti organizatora paket aranžmana broj:
228180013905 Croatia Osiguranje
- Polica osiguranja jamčevine turističkih paket aranžmana broj:
N15-1020000510 Generali Osiguranje d.d.
- Polica osiguranja od nezgode broj:
P41-1020027084 Generali Osiguranje d.d.

Banka: OTP Banka
Račun: HR1424070001100156826
SWIFT BIC: OTPVHR2X

Pojedinosti o nadležnom tijelu čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije:

Ministarstvo turizma - Samostalni sektor turističke inspekcije Trg Republike Hrvatske 8/I, 10000 Zagreb, Hrvatska

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku i to putem pošte na adresu: JCZADAR Obrt za turizam, Put Dukića 15b , 23000 Zadar, Hrvatska ili na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. odnosno, na telefax broj: 00385 23 231 619. Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

Zaštita osobnih podataka:
Svi osobni podaci fizičkih osoba koje Agencija prikuplja i obrađuje u svrhu organizacije
turističkih aranžmana, obrađuju se i čuvaju u svemu sukladno Općoj Europskoj direktivi
o zaštiti osobnih podataka (GDPR 2016/679).

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

 

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku i to putem pošte na adresu: JCZADAR Obrt za turizam, Put Dukića 15b , 23000 Zadar, Hrvatska ili na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. odnosno, na telefax broj: 00385 23 231 619. Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

 

Zaštita osobnih podataka:

Svi osobni podaci fizičkih osoba koje Agencija prikuplja i obrađuje u svrhu organizacije

turističkih aranžmana, obrađuju se i čuvaju u svemu sukladno Općoj Europskoj direktivi

o zaštiti osobnih podataka (GDPR 2016/679).

 

OPĆI  UVJETI  I UPUTSTVA  ZA TURISTIČKE ARANŽMANE:

 

 1. SADRŽAJ ARANŽMANA

Organizator putovanja JCZADAR obrt za turizam (u daljnjem tekstu Agencija ) jamči provedbu programa prema planu i programu aranžmana koji on organizira i koji ste primili. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti).

 

Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

 

 1.   PRIJAVE I UGOVARANJA

Prilikom prijave putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drukčije dogovoreno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dan prije počet ka putovanja osim ako u programu nije drukčije navedeno. Ukoliko putnik ne navede točne podatke, odgovoran je za sve troškove, odnosno posljedice nastale iz krivih podataka.

 

3.OBVEZE AGENCIJE

Agencija je dužna brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju “više” sile ( rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, elementarne nepogode). Agencija nije dužna pružati usluge van ovih Uvjeta. Agencija ne odgovara za eventualne pogreške u tisku.

 

4.OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan podmiriti troškove aranžmana u skladu s ovim uvjetima. Putnik je dužan posjedovati valjane putne isprave, poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište, te država kroz koje tranzitno prolazi. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, zbog kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj. Putnik sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja Ugovora i ovih općih uvjeta. Štetu koju je prouzročio, putnik će snositi odmah na recepciji hotela i na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio. Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Troškove eventualnog gubitka ili krađe osobnih dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Predstavnik ili pratitelj će pomoći, ali uz da se program neometano odvija.

 

5.SADRŽAJ I CIJENA ARANŽMANA

Cijena aranžmana (ukoliko na programu putovanja nije drugačije navedeno) u pravilu uključuje: usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge i organizaciju putovanja. Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena može sadržavati i putničke pristojbe zračnih luka te troškove stručnog i mjesnog vođenja. Cijena aranžmana ne uključuje (osim ako nije drugačije dogovoreno): fakultativne (neobavezne) izlete i posjete, moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza, ulaznice za objekte koji se posjećuju. Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) putnik sam plaća i dužan ih je naglasiti prilikom prijave putovanja. Cijene aranžmana objavljene su u eurima, a izračunate su prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke organizatora putovanja na određeni dan. Agencija može, najkasnije 20 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do promjene u tarifama prijevoznika ili hotelijera, uključujući povećanje troškova goriva ili povećanje pristojbi i to isključivo u pisanom obliku. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 8%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 8% putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem priopćiti Agenciji u roku od 2 dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka od aranžmana putnik nema pravo na nadoknadu štete. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi Agenciji u pisanom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

 

 1. LAST MINUTE / FIRST MINUTE AKCIJE / POSEBNE AKCIJE

U slučaju slabe prodaje aranžmana Agencija zadržava pravo spuštanja cijene te primijeniti posebne marketinške akcije u svrhu lakše prodaje aranžmana. Putnici koji su uplatili aranžman po punoj cijeni nemaju pravo na povrat razlike cijene aranžmana.

 

 1. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni smještajni kapaciteti unutar programa opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/pansion pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Agencija ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe. Ako putnik koristi trokrevetnu ili višerevetnu sobu u hotelu, hotelijer najčešće daje dvokrevetnu sobu s pomoćnim ležajem. Kvaliteta pomoćnog (dodatnog) ležaja u potpunosti ovisi o hotelu. Agencija ni u kom slučaju ne snosi odgovornost po bilo kojem pitanju kvalitete pomoćnog ležaja, te eventualno nezadovoljstvo putnika proizašlo iz ovih razloga, ne može biti predmetom prigovora.

 

 1. SMJEŠTAJ

Raspored sobe/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih oblika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u programu. Ukoliko je moguće, organizator će pokušati putnikov dodatni zahtjev ispuniti (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Smještaj u sobi najčešće nije moguć prije 14 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se najčešće moraju napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga. Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je u pojedinačnim slučajevima uz obaveznu doplatu.

 

9.PUTNIKOV OTKAZ PUTOVANJA

Ako netko želi otkazati putovanje, mora to učiniti pismenim putem. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova. Visina troškova određuje se prema danu putnikova otkazivanja. Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete, Agencija zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. U slučaju da putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Agencija će primijeniti dolje navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti. Kada su stvarno nastali troškovi veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Zbog svega navedenog Agencija predlaže uplatu putnog osiguranja. Ukoliko putnik otkaže uplaćeni aranžman, Agencija od ukupne cijene aranžmana zadržava:

– za otkaz do 21 dana prije puta organizator naplaćuje 30% cijene aranžmana

– za otkaz od 29 do 9 dana prije puta 50%

– za otkaz od 8 do 0 dana prije puta 100%.

 

 1. PUTNO OSIGURANJE

 

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja pri čemu Agencija sudjeluje samo kao posrednik. Potpisivanjem ugovora o putovanje smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena osiguranja navedena u prethodnom stavku.

 

 1.   OTKAZIVANJE  PUTOVANJA OD  STRANE DiI-TURISTA  ILI PROMJENA PROGRAMA

 

U slučaju neprijavljivanje dovoljnog broja putnika, Agencija ima pravo otkazati putovanje i to najkasnije 5 dana prije početka putovanja. Najmanji potreban broj putnika potreban za izvršenje svakog putovanja naveden je u svakom programu posebno. Ukoliko neposredno Agencijat ima pravo na potpune ili djelomične promjene programa. Agencija zadržava pravo promjene dana ili sata polaska u slučaju izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti odnosno promjene pravca putovanja, u slučaju promjene uvjeta putovanja (sigurnosna situacija u zemlji, vremenske ili elementarne nepogode i slično) i to bez naknade odštete prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Ukoliko Agencija otkaže putovanje, putnik ima pravo na isplatu cijelog uplaćenog iznosa bez naknade štete.

 

 1. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

 

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Agencija ima s osiguravateljem sklopljen  ugovor o osiguranju od odgovornost za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman.

 

 1. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

 

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Agencija je sa osiguravateljem sklopio Ugovor o osiguranju za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja zbog kojeg  usluga putovanja izostane odnosno radi naknade troškova povratka putnika u mjesto polaska. U slučaju nastanka osiguranog slučaja putnik treba na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru o putovanju ili na drugoj odgovarajućoj ispravi.

 

 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristiti će se za daljnju komunikaciju. DAgencija se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije ugovornih aranžmana Agencije.

 

 1.  REKLAMACIJA / RJEŠAVANJE PRIGOVORA

 

Putnik ima pravo prigovora zbog neispunjenja ugovorene usluge. Putnik je dužan uložiti pisani prigovor Agenciji i to u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 8 dana neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (pratitelju) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki putnik - nositelj ugovora, prigovor podnosi zasebno. Agencija neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će biti odgovoreno pismenom pošiljkom). Agencija će rješavati samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje Agencije došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.  U slučaju sklapanja ugovora o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovora kod kojeg ime smještajnog objekta putnik saznaje tek po dolasku u destinaciju putnik prihvaća sve rizike takvog putovanja. Takva putovanja u sebi sadrže neizvjesne činjenice na koje Agencija ne može utjecati, a putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje te zbog toga putnik nema pravo prigovora prema Agenciji.

 

 1. INFORMACIJE

 

Obavijesti koje putnik dobije na prijavnome mjestu ne obvezuju organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu putovanja.

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovi uvjeti i uputstva za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i uputstva o putovanju. Opći uvjeti i uputstva o putovanju su sastavni dio ugovora kojeg putnik sklapa s Agencijom odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji JCZADAR obrt za turizam.

 

Category: